Toklu Besi Yemi

Besiye alınan tokluların kesime kadar ki dönemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir. Sindirilebilirliği yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmiştir. Besiye alınan tokluların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengelerine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Enerji bakımından yoğundur. Kas ve kemik gelişimini hızlandırarak beside dengeli ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlar. Yemin ete dönüşüm oranı iyileştirerek karkas kalitesini ve randımanı arttırır. TOKLU BESİ YEMİ KULLANIM ŞEKLİ Besiye […]

Kuzu Besi Yemi

Kuzu Besi Yemi Enerji, kuzuların 90. Gününden, kesime (120. Gününe) kadar olan beslenmesi için üretilmiş, dengeli, sindirimi kolay ve yüksek enerjili bir yemdir. Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir. Kuzularda yaşama payı ve etkin bir büyüme için gerekli olan protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Kas ve iskelet sistemini güçlendirir. Yem değerlendirme katsayısını arttırır ve maksimum canlı ağırlık artışı ile kuzuların erken gelişimini sağlar. Bunu Paylaş

Sığır Süt Yemi

Sığır Süt Yemi 18, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemde kullanılabilecek, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yem olarak üretilmiştir. Laktasyondaki hayvanların yaşama ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Orta düzeyde süt verimine sahip olan ineklerin buzağılamasından itibaren tüm laktasyon boyunca kullanılabilen bir süt yemidir. Mısır silajı gibi düşük proteinli, yüksek enerjili kaba yemlerle verilebilir. SIĞIR SÜT YEMİ 18 KULLANMA ŞEKLİ Sağmal süt ineklerinin […]

Buzağı Başlangıç Yemi

Buzağı Başlangıç Yemi, yeni doğan buzağıların 4. günden 60. güne kadar tüketmeleri için üretilmiş; sindirimi kolay, biyo-yararlılığı yüksek ve lezzetli bir tamamlayıcı yemdir. Başta enerji, protein, mineral ve vitamin olmak üzere buzağıların yaşama payı ve büyüme payı ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddelerinin tümünü dengeli bir biçimde içermektedir. Buzağı Başlangıç yemi, Rumen gelişimini hızlandırarak buzağıların daha erken sütten kesilmesini sağlar ayrıca, bu dönemde yaşanabilecek bir takım olumsuzlukları engeller ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar. Bunu Paylaş

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağı büyütme yemi buzağaların 61. günden 120. güne kadar tüketmeleri için üretilmiş; sindirimi kolay ve lezzetli tamamlayıcı bir yemdir.Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretildiği için, İşkembe (Rumen) gelişimini hızlandırır. Bu nedenle hızlı bir şekilde kas ve iskelet sistemini güçlendirir ve maksimmum canlı ağırlık artışı sağlar. Bunu Paylaş

Sığır Besi Yemi

Besi hayvanlarında 4. aydan besi sonuna kadar ki dönemde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yem olarak üretilmiştir. Besiye alınan hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Dengeli canlı ağırlık artışı sğlar, ekonomik ve kullanımı kolaydır. Lezzetli ve İştah açıcıdır. Bunu Paylaş